Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä ja kuuluu meille kaikille iästä, sukupuolesta, rodusta tai terveydentilasta riippumatta. Se on hyvin laaja, moninainen ja monisävyinen kokonaisuus.
 

Seksuaalisuuteen kuuluu sukupuoli, suuntautuminen, erotiikka, ilo, läheisyys ja lisääntyminen. Seksuaalisuutta voidaan ilmaista monin eri tavoin arvoissa, asenteissa, uskomuksissa ja suhteessa itseen sekä toisiin. Siihen vaikuttavat biologiset, kulttuuriset, psykologiset, sosiaaliset, uskonnolliset, poliittiset, henkiset ja taloudelliset tekijät. (WHO:n määritelmästä).
 

Kenelle se kuuluu? 
 

Täysi-ikäiset ja täysivaltaiset yksilöt toteuttavat omaa seksuaalisuuttaan hyvin erilaisilla tavoilla. Joillekin seksin ilmentäminen ja ihmissuhteet ovat elämän keskeisin asia ja joillekin merkityksetön tekijä elämässä. Joillakin seksuaalisuus kytkeytyy lasten hankintaan ja perheeseen, toisilla jatkuviin uusiin kokemuksiin ja vaihtuviin kumppaneihin. Aikuiset ovat homoja, heteroja, biseksuaaleja, trans-sukupuolisia, sadomasokisteja, yksineläjiä, perheellisiä, kaikenlaisia.

Jokainen yksilö on oman menneisyytensä, persoonallisuutensa, valintojensa ja halujensa kokonaisuus. Samoin kasvuympäristö, rakenteet, kulttuuriset ja sosiaaliset normit vaikuttavat vahvasti siihen, millaiseksi yksilön seksuaalinen ilmentäminen muokkautuu.

 

Nuorten seksuaalisuus eroaa aikuisen seksuaalisuudesta. Lapsesta nuoreksi ja nuoresta aikuiseksi kasvamista ohjaavat monet biologiset, psykologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Nämä kaikki muokkaavat nuoruusiän kasvuprosesseja mukaan lukien seksuaalista kehitystä eri tavoin. Nuoren seksuaalinen kehitys on kasvuprosessi, jota tapahtuu sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä, mutta myös tunne-elämän ja biologisten muutosten kautta.


Ikääntyminen ei tuhoa ihmisen kykyä ilmaista seksuaalisuuttaan. Seksuaalisuus saa elämän eri vaiheissa erilaisia yksilöllisiä merkityksiä ja painoarvoja. Kuvitelmat seksuaalisuuden häviämisestä elävät edelleen ja voivat vaikuttaa ikääntyneiden mahdollisuuksiin tyydyttää seksuaalisia tarpeitaan. Uskonnolliset normit, tiedon puute, sekä tabut ja myytit leimaavat vielä monen ikääntyneen ihmisen seksuaalihistoriaa ja -käyttäytymistä.


Terveysongelmat, äkilliset tai pitkäaikaiset muuttavat ja/tai vaikuttavat joko tilapäisesti tai pysyvästi yksilön seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Sairaudella voi olla myös myönteisiä vaikutuksia seksielämään, sen myötä uskalletaan rikkoa tuttuja rooleja ja haastaa etsimään uusia tapoja toteuttaa seksuaalisuutta.


Ihmisen sukupuoli ja seksuaalisuus ovat biologisten, psykologisten ja sosiaalisten prosessien summa. Nykyihminen hahmottaa seksuaalisuutensa ja sukupuolensa yksilöllisesti. Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse erityisesti halun kohteen sukupuolesta. Seksuaalista suuntautumista määritellään mm. käsitteillä heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, panseksuaalisuus ja aseksuaalisuus. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat ne yksilöt, jotka määrittelevät sukupuolensa olevan jotakin muuta kuin nainen tai mies. Sukupuolivähemmistöjä ovat transsukupuolinen ja intersukupuolinen.
 


Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille

Seksuaalioikeudet takaavat jokaiselle ihmiselle oikeuden turvalliseen seksuaalisuuteen. Turvalliseen ja tasapainoiseen seksuaalisuuteen ja seksuaalioikeuksiin kuuluvat mm. oikeus raskauden- ja seksitautien ehkäisyyn, oikeus raskauden keskeytykseen ja oikeus tietoon seksitaudeista. Jokaisen ihmisen tulisi saada olla vapaana väkivallan uhasta ja väkivallasta, mutta valitettavan usein liian moni joutuu väkivaltaa kohtaamaan. Kaikenlainen seksuaalinen väkivalta horjuttaa yksilön kokemusta turvallisesta seksuaalisuudesta ja tällöin ammattilaisen asiantunteva tuki ja oikea hoitoonohjaus ovat äärimmäisen tärkeää.


 

Seksuaalineuvonta
 

Seksuaalineuvonnassa lähestytään ihmisen koko elämää ja niitä tekijöitä, jotka altistavat seksuaalielämän vaikeuksille ja ylläpitävät niitä. Seksuaalineuvonnassa luodaan myönteistä suhdetta omaan itseen ja seksuaalisuuteen.

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ratkaisujen löytämistä pulmiin yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen. Käynnit sovitaan joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Niitä on useimmiten 3 - 5 ja tarvittaessa enemmän.

 

Seksuaalineuvonnassa käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi:
 

- parisuhteen kriisit ja niiden heijastuminen parisuhteen sekä yksilön omaan seksuaalielämään

- seksuaalisuus vanhemmuuden ja perhe-elämän myötä

- haluttomuus tai halujen kohtaamattomuus parisuhteessa

- uskottomuus

- polyamoria, avoin suhde

- orgasmivaikeudet, erektiovaikeudet

- seksuaali-identiteettiin tai sukupuoli-identiteettiin liittyvät asiat

- seksiriippuvuus tai pornoriippuvuus

- seksuaalifantasiat, seksuaalimieltymykset, fetissit, pakko-oireet

- eri ikävaiheisiin liittyvät seksuaalisuuden tekijät

- omaan kehotuntemukseen ja hyväksymiseen liittyvät haasteet

- sairaudet ja seksuaalisuus

- fyysiset ja psyykkiset kivut ja traumat

- yksinäisyys

- sitoutusmispelko

Apter, Väisälä & Kaimola (toim.). 2006. Seksuaalisuus. Duocemin.       Hovatta, O. (Toim.) 1995. Seksuaalisuus. Duodecim.
Seksuaaliterveysasema. Viitattu 8.7.2018        Väestöliitto. Viitattu 8.7.2018