Genom sexualrådgivning behandlas människans förflutna samt nuvarande livssituation för att hitta orsaker till svårigheter inom sexuallivet samt faktorer som uppehåller svårigheterna. Med hjälp av sexualrådgivning skapas en sundare självbild samt förhållande till den egna sexualiteten.

 

Sexualrådgivningen baserar sig på problemlösning tillsammans med klienten, i form av diskussioner på vår mottagning. Besöken är oftast 3-5, men vid behov kan det vara fler.

 

Ärenden som behandlas kan vara t.ex.

 

 -kriser inom parförhållandet samt dess påverkan på sexuallivet eller den egna sexualiteten

 - familjelivets/föräldraskapets påverkan på sexualiteten

- olust eller olika sexuella behov inom parförhållandet

- otrohet

- funderingar kring polyamori/öppet förhållande

- erektionsproblem eller svårigheter att uppnå orgasm

- den egna sexuella identiteten och/eller könsidentiteten

- sexmissbruk eller porrmissbruk

- sexuella fantasier, fetisher eller sexuella tvångsbeteenden

- sexualiteten inom olika åldersfaser

- utmaningar gällande kroppsbilden och eller kontakten till den egna kroppen

-  sjukdomars påverkan på sexualiteten

- fysiska och psykiska smärtor eller traumor

Priser:

Individuellt besök:
45 min 65 € / 75 min 90 € / 90 min 100 €


Parbesök:
75 min 90 €