Vi har skapat ett hjälpmedel för par som söker nya lösningar på utmaningar inom parförhållandet. Parförhållandekorten kan också användas för att skapa mer diskussion eller för att hitta den gamla gnistan i förhållandet.
 

Med hjälp av litteratur inom området samt finska forskningsresultat, har vi delat in korten i fem olika teman som ligger som grundstenar i ett lyckligt förhållande. Varje tema har sin egen färg. Korten kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt. Man kan välja att koncentrera sig på ett tema i gången, eller att varierande använda sig av frågor från olika teman.

 

Kortpacken kan också användas på vår mottagning eller inom olika former av grupp-tillfällen.

 

Pris 28 €/kortpacke + xxs Smartpost 4.90 € (alv. fritt)

Afrer Nio: Sist men inte minst berättar sexualrådgivaren Fanny Sumelius hur man kan hålla gnistan levande i sitt parförhållande. Hon har tillsammans med en kollega utvecklat ett spel som ska föra parterna närmare varandra och öppna upp för diskussion. Sonja och Mårten får givetvis testa det här. 

Screenshot 2018-09-05 at 14.22.02.png
image2.jpeg

Tack!