Vi har skapat ett hjälpmedel för par som söker nya lösningar på utmaningar inom parförhållandet. Parförhållandekorten kan också användas för att skapa mer diskussion eller för att hitta den gamla gnistan i förhållandet.
 

Med hjälp av litteratur inom området samt finska forskningsresultat, har vi delat in korten i fem olika teman som ligger som grundstenar i ett lyckligt förhållande. Varje tema har sin egen färg. Korten kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt. Man kan välja att koncentrera sig på ett tema i gången, eller att varierande använda sig av frågor från olika teman.

 

Kortpacken kan också användas på vår mottagning eller inom olika former av grupp-tillfällen.

 

Pris 28 €/kortpacke + xxs Smartpost 4.90 € (alv. fritt)

Afrer Nio: Sist men inte minst berättar sexualrådgivaren Fanny Sumelius hur man kan hålla gnistan levande i sitt parförhållande. Hon har tillsammans med en kollega utvecklat ett spel som ska föra parterna närmare varandra och öppna upp för diskussion. Sonja och Mårten får givetvis testa det här. 

© 2018 SENSO - Sivuston suunnittelu ja ylläpito Timo Hirvonen - Kuvat Oscar Lehtinen  - Logo Jussi Tarvainen ©

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon